O projekcie

Projekt Strażnicy Pamięci to próba zakorzenienia w ludzkiej pamięci tragicznych wydarzeń z początku 1945 roku. 22 stycznia tego roku na stację w Rzędówce dotarły towarowe wagony, w których przewożono więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Stąd ci, którzy przetrwali transport w nieludzkich warunkach i siarczystym mrozie, rozpoczęli swój Marsz Śmierci w kierunku Raciborza. Po drodze wielu zginęło, wielu też udało się zbiec. Ci którzy polegi zostali pochowani m.in. w zbiorowym grobie na Książenickim cmentarzu. Ci, którzy zdołali uciec szukali schronienia w okolicznych miejscowościach. Wielu z nich przetrwało dzięki heroicznej postawie miejscowej ludności, która z narażeniem życia własnego, własnych rodzin, a także swoich dobytków pomagała zbiegom, ukrywając ich w stodołach czy piwnicach.

Oddając hołd zarówno tym, którzy stracili swoje życie jak i tym, którzy swoje życie ryzykowali powstała ścieżka edukacyjna, publikacja a także strona internetowa. Chcemy, aby pamięć o tych tragicznych wydarzeniach i ludziach przetrwała i była przekazywana.

Projekt został przygotowany przez Grupę Nieformalną Razem dla Książenic, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Humanistycznym Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy (http://www.europa-slask.us.edu.pl/).
Opracowaniem tekstu folderu oraz tablic edukacyjnych zajmowali się: Martyna Hanak, Janusz Mokrosz, Krzysztof Wręczycki.
Projekt map przygotował Marek Szczech.
Przygotowanie strony internetowej projektu: Marcin Markiewka.
Konsultacje historyczne: Jan Delowicz, Dariusz Jądro.
Skład i opracowanie graficzne folderu oraz tablic edukacyjnych: Justyna Lach, Damian Halmer.
Materiały ikonograficzne prezentowane w ramach projektu pochodzą ze zbiorów Muzeum w Rybniku oraz Marcina Markiewki.
Tłumaczenie angielskie: Justyna Stadnicka.
Tłumaczenie niemieckie: Sabina Sczuka, Basia Turalska.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.
"Jest tylko jedna rzecz gorsza od samego Auschwitz...
jeżeli świat zapomni, że takie miejsce istniało"